Life at Hays - Hero

Life at Hays - Intro

Praca w Hays

Jeżeli chcesz pracować w dynamicznym i zróżnicowanym środowisku, w którym duży nacisk kładzie się na ludzi, to praca w Hays może być dla Ciebie.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat życia w Hays.

Life at Hays - Celebrating success

Celebrating success

Świętowanie sukcesu

Staramy się świętować sukcesy, ponieważ bez naszych ludzi nie bylibyśmy firmą, którą jesteśmy dzisiaj.

Od wieczorów na mieście po zespołowe obiady, nagrody pieniężne i luksusowe 5-gwiazdkowe wycieczki zagraniczne - dbamy o celebrowanie każdego sukcesu w całej naszej firmie.

Life at hays - Hays helps

#HaysHelps

Chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

W związku z tym opracowaliśmy program wolontariatu #HaysHelps, w ramach którego pracownicy otrzymują jeden dodatkowy dzień płatnego urlopu rocznie przewidziany na działalność wolontariacką.

hays help

Life at Hays - Net Zero

hays help

Neutralność emisyjna

Uważamy, że każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w walce ze zmianami klimatu. Dlatego jako grupa Hays plc zobowiązaliśmy się do osiągnięcia w skali globalnej pełnej neutralności emisyjnej do końca 2021 roku poprzez ciągłe działania, dążące do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój będą możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu każdego z nas. Jako lider w naszej branży, chcemy wspierać tę transformację zatrudniając specjalistów, którzy pomogą nam zrealizować nasz cel.

Homepage - promo block

Footer