Advice - Hero

Advice - Intro

Chcesz rozpocząć karierę w Hays? Szukasz interesującego stażu?

Aplikowanie na ofertę pracy jest szybkie i łatwe ale przygotowanie odpowiedniego CV może być wyzwaniem. Za każdym razem CV powinno być odpowiednio dopasowane do roli, na którą je wysyłasz.

Poniżej znajdziesz kilka porad jakie przygotowaliśmy, aby twoje CV zawierało wszystkie niezbędne dla nas informacje.

Header Navigation + Mobile Nav

Advice - FAQs

FAQs

Jak długo po zaaplikowaniu do Hays mogę spodziewać się odpowiedzi?

Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wybrane aplikacje w ciągu 2 dni roboczych. Od czasu do czasu, ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, może to potrwać dłużej, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu omówienia swojego zainteresowania pracą w Hays.

Czy mogę jednocześnie ubiegać się o pracę w kilku krajach?

Wspieramy mobilność we wszystkich regionach, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Oczekujemy jednak, że podczas pierwszych rozmów poinformujesz lokalny zespół Rekrutacji Wewnętrznej lub dyrektorów operacyjnych o wszystkich aplikacjach przesłanych na oferty Hays w innych krajach. Dzięki temu możemy efektywnie zarządzać Twoją kandydaturą.

W ilu rozmowach rekrutacyjnych będę uczestniczyć?

Liczba i rodzaj rozmów kwalifikacyjnych przewidzianych w danym procesie rekrutacyjnym może się różnić w zależności od poziomu stanowiska, o które się ubiegasz. Zazwyczaj możesz spodziewać się trzech do czterech rozmów rekrutacyjnych.

Kiedy po rozmowie kwalifikacyjnej dowiem się, czy moja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej omówimy Twoje oczekiwania i określimy przedział czasowy, w którym możesz spodziewać się naszej ostatecznej decyzji. W każdym momencie możesz omówić swoją aplikację i postępy z naszymi wewnętrznymi rekruterami i/ lub zespołami operacyjnymi.

Jeśli tym razem nie przejdę pozytywnie procesu rekrutacji, to czy w późniejszym terminie mogę ponownie ubiegać się o pracę w Hays?

Jeśli początkowo nie odniesiesz sukcesu, to udzielimy Ci kompleksowej informacji zwrotnej na temat Twoich wyników i wskażemy kroki, które należy podjąć, aby w przyszłości zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy w Hays. Oczekujemy Twojego ponownego zgłoszenia po upływie 6-12 miesięcy od pierwszej rozmowy z Hays.

Advice - Useful CV and interview tips

Porady i wskazówki

CV na miarę eksperta

Zanim dołączysz do Hays, czeka Cię kilkuetapowy i szczegółowy proces rekrutacyjny. Dlatego zanim zaaplikujesz, przygotuj swoje wyróżniające się CV.

 • Zaprezentuj siebie jako profesjonalistę oraz podkreśl swoje największe zawodowe sukcesy i aspiracje.
 • Przygotuj CV w formacie Word i sprawdź, czy rozmiar pliku nie jest zbyt duży.
 • Zachowaj prostotę formy i ogranicz elementy graficzne do minimum.
 • Zamieść podstawowe dane personalne oraz kontaktowe.
 • Upewnij się, że podany numer telefonu jest aktualny, a adres email brzmi profesjonalnie.
 • Zamieść historię swojej edukacji, ukończonych kursów i uzyskanych dyplomów w odwróconym porządku chronologicznym.
 • W oddzielnej sekcji przedstaw doświadczenie zawodowe, rozpoczynając od najnowszego.
 • Podaj poprzednich pracodawców, dokładne nazwy zajmowanych stanowisk, zakres obowiązków oraz najważniejsze osiągnięcia.
 • Nie zostawiaj pustych miejsc w karierze – wytłumacz, z czego wynikała przerwa w zatrudnieniu.
 • Unikaj żargonu i nieformalnych terminów branżowych.
 • Unikaj wyrażeń potocznych.
 • Sprawdź poprawność językową dokumentu.
 • Upewnij się, że Twoje profile w mediach społecznościowych prezentują się profesjonalnie. Hays aktywnie działa na LinkedIn, więc obserwuj nasz profil, aby dowiedzieć się więcej na nasz temat.
 • Przygotuj się do rozmowy rekrutacyjnej i zapamiętaj, jaki zakres obowiązków jest przewidziany na stanowisku, na które aplikujesz.

Rozmowa rekrutacyjna na piątkę

W Hays zatrudniamy ludzi z potencjałem, a następnie dajemy im szansę na rozwój umiejętności. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentuj swoją determinację, przedstaw motywację oraz udowodnij, że potrafisz działać w dynamicznym środowisku.

 • Upewnij się, że znasz dokładny czas i miejsce spotkania z rekruterem. Odpowiednio wcześniej zaplanuj dojazd na miejsce, aby pojawić się w biurze 5-10 minut przed godziną rozpoczęcia spotkania.
 • Swoją postawą i zachowaniem zaprezentuj kluczowe wartości Hays. Postępuj tak, jak zachowywałby się nasz pracownik w rozmowie z klientami i kandydatami.
 • Pamiętaj o odpowiednim stroju biznesowym.
 • Bądź uprzejmy dla wszystkich, których spotykasz w biurze Hays.
 • Bądź pewny siebie i utrzymuj kontakt wzrokowy.
 • Okaż entuzjazm i zainteresowanie ofertą pracy.
 • Zadbaj o biznesowy (pewny) uścisk dłoni na powitanie.
 • Uważnie słuchaj zadawanych pytań.
 • Wyczerpująco odpowiadaj na pytania, pamiętając o uśmiechu w stosownych momentach.
 • Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi, daj sobie chwilę do namysłu. Jeśli nie zrozumiesz pytania, poproś o jego powtórzenie.
 • Zawsze staraj się, aby Twoje odpowiedzi nawiązywały do branży rekrutacyjnej i były zgodne z naszymi kluczowymi wartościami.

Homepage - promo block

Footer